Menu Sluiten

Werkgevers

Aan werknemers worden, door steeds snellere veranderingen, steeds nieuwe en vaak hogere eisen gesteld. Niet alle medewerkers kunnen deze veranderingen altijd even goed aan. Na verloop van tijd kunnen disfunctioneren, burn-out en arbeidsongeschiktheid volgen. Of wellicht zit uw werknemer al ziek thuis. Een persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de gestelde eisen zal dan wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn.

Ik bied coaching ten behoeve van het gewenste veranderingstraject, zowel in een reguliere werksituatie als bij burn-out en re-integratie. Bewustzijn van mensen over zichzelf en vergroting van de persoonlijke effectiviteit zijn belangrijke werkdoelen. Soms moeten daarbij belangrijke en ingrijpende keuzes worden gemaakt. Inzichten kunnen bijvoorbeeld door intervisie ontstaan.

 

Nieuw evenwicht

Met het verworven bewustzijn én de vergrote effectiviteit gaat dat makkelijker. Zo kan er een nieuw evenwicht in de werk- en/of de privésituatie ontstaan.

Coaching in opdracht van u als werkgever is altijd gericht op het functioneren van uw werknemer op werkgebied. Uiteraard spelen persoonlijkheidskenmerken en gedragspatronen vaak een grote rol. Die worden dan ook onder de loep genomen en met name de gevolgen hiervan op het werk worden belicht en aangepakt.

Coaching is voor bedrijven aftrekbaar van de belasting. Raadpleeg uw fiscalist voor details.

Een objectief coachende buitenstaander kan de effectiviteit van uw medewerkers verhogen.

 

Contract

We sluiten een driehoekscontract tussen werkgever, de gecoachte en de coach. In het contract zijn zowel de afgesproken doelstellingen als de zakelijke afspraken opgenomen.

De coachgesprekken vinden plaats tussen coach en gecoachte. Het intakegesprek wordt in principe gevoerd door werkgever, gecoachte en coach. Er kan ook gekozen worden voor een intakegesprek tussen coach en gecoachte, waarna de gecoachte afstemt met de werkgever.

Afhankelijk van de wensen en omstandigheden kan worden gekozen voor een tussenevaluatie of een eindevaluatie met de drie partijen, of voor beide.

De coach communiceert niet buiten de gecoachte om met de werkgever over de inhoud van de gesprekken.

NB: ik neem geen opdrachten aan waarin van de coach een bijdrage aan een beoordelingstraject gevraagd wordt.