Menu Sluiten

Transactionele Analyse

Transactionele Analyse (TA) is een sociale psychologie die is ontwikkeld door Eric Berne, MD (1910-1970). Berne’s theorie bestaat uit bepaalde sleutelconcepten die TA-professionals gebruiken om cliënten te helpen bij het analyseren en veranderen van belemmerende interactiepatronen.

TA is een methodiek om menselijk gedrag te begrijpen en uit te nodigen tot verandering.

Het biedt mogelijkheden om in gewone taal te praten over psychologische dingen. Mensen kunnen begrijpen waar het over gaat en het bij zichzelf herkennen. Ze zien wat er met hen en andere mensen gebeurt.

TA gaat uit van een patroon van denken, voelen en doen dat is ontstaan uit (vaak onbewuste) beslissingen die een persoon ooit in zijn of haar leven nam. TA geeft mensen inzicht in hun gedrag door het aanbieden van concepten en methoden om de interacties tussen mensen onderling, de transacties, en hun eigen interne toestand te analyseren; en mensen te helpen veranderen en groeien. Wanneer men zich bewust wordt van het patroon, kunnen er nieuwe besluiten genomen worden.

 

Dramadriehoek

 

Dramadriehoek

De autonomie van deze persoon kan daardoor groeien waardoor het makkelijker wordt om gezonde relaties met anderen aan te gaan. TA kenmerkt zich door een humanistische levensvisie en wordt vaak onder de positieve psychologie geschaard. TA is onder meer bekend van het basisprincipe ‘Ik ben OK, Jij bent OK’ en van concepten als de Dramadriehoek, Ego-toestanden, Miskenning, Script en Symbiotische relaties.

Coaching gebaseerd op TA is erop gericht om mensen te helpen hun vroegere vaak onbewuste gedragsbesluiten te leren zien en te analyseren. Coaches benutten TA-modellen om klanten te helpen de effectiviteit van hun gedrag inzichtelijk te krijgen, te besluiten wat ze daarin anders willen en stappen te maken door oefening.