Menu Sluiten

Supervisie

Een nieuwe of gewijzigde functie stelt andere eisen aan gedrag, houding of vaardigheden. Vertrouwde oplossingen blijken soms niet meer te werken, aangeleerde gewoontes kunnen in een veranderde omgeving juist een averechts effect hebben. Elke beroepsuitoefening moet geleerd worden, en onzekerheid in een nieuwe situatie kan uw werkplezier en daadkracht behoorlijk in de weg zitten.

Afstand nemen tot het dagelijkse werk kan verdieping geven en het vereiste beroepsniveau bevorderen. De persoonlijke begeleiding van een supervisor helpt je daarbij. Het is plezierig en nuttig om te reflecteren op je werk terwijl een objectieve buitenstaander je een spiegel voorhoudt.

Je brengt samen met de supervisor de werksituatie in kaart en analyseert praktijksituaties. Tegen welke (soort) problemen loop je aan, hoe pak je de situatie aan, wat is het resultaat, en welke alternatieven zijn er?

Supervisie geeft inzicht in jouw eigen werkstijl, in relatie tot jouw persoonlijk functioneren in het werk.

 

Werkwijze

  • Elk traject start met een intakegesprek. Naast kennismaken is het intakegesprek bedoeld om inzicht te krijgen in jouw persoonlijke leerdoelen. De leerdoelen zijn leidraad in de supervisiegesprekken;
  • We maken afspraken en leggen die vast in een contract, dat we beiden ondertekenen;
  • Tijdens de supervisiegesprekken leer je jouw eigen vragen te beantwoorden. Deze hebben betrekking op jouw functioneren in je eigen werksituatie. We besteden aandacht aan jouw handelen, beleving, intenties, opvattingen en referentiekader;
  • Halverwege het traject houden we een tussentijds evaluatiegesprek. We bespreken de voortgang en de wederzijdse verwachtingen. Dit kan met of zonder de opdrachtgever plaatsvinden;
  • We sluiten af met een evaluatiegesprek. De duur van het supervisietraject zal per persoon verschillend zijn. Uit ervaring blijkt dat 8 tot 10 sessies meestal voldoende zijn om het gewenste resultaat te bereiken.

Wat betekent intervisie?