Menu Sluiten

Particulieren

Werkwijze

Elk traject start met een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld om inzicht te krijgen in je vraag en leerdoelen. We kijken of het klikt tussen jou en mij; dit is van groot belang voor het effect van de coaching.

Vervolgens formuleer je jouw coachvraag zo concreet mogelijk; deze vraag staat centraal in de coachsessies. De frequentie van de gesprekken bepaal jij (uiteraard mits mijn agenda dat toelaat). De afspraken leggen we vast in een coachcontract.

Evaluatie

Halverwege het traject hebben we een tussentijds evaluatiegesprek. We bespreken de voortgang en de wederzijdse verwachtingen. Zo nodig stellen we de coachvraag bij. We sluiten het traject af met een evaluatiegesprek.

De duur van het coachingstraject zal per persoon verschillend zijn. Mijn kortste traject was één gesprek (!); het aantal gesprekken is tot op heden nooit hoger dan 10. Er zijn wel cliënten die een aantal jaren later terugkomen met een vervolgvraag, of een vraag op een ander vlak.

Werk

Ondervind je moeilijkheden in jouw persoonlijke functioneren op het werk, dan is supervisie wellicht een zinvol traject.