Menu Sluiten

Intervisie

Doel van intervisie is het inzicht van de deelnemers in hun eigen handelen en de achtergronden ervan te vergroten. En hun handelingsrepertoire uit te breiden. Bij intervisie adviseren de deelnemers elkaar in een gezamenlijk ervaringsgericht leerproces. Het gaat niet om het overdragen van kennis, maar om het gezamenlijk benaderen van problemen waarvoor reflectie een geschikte leermethode kan zijn.

Door met elkaar vragen te stellen en antwoorden te zoeken, bedenken de deelnemers verschillende mogelijke oplossingen, of manieren om het probleem aan te pakken.

 

Werkwijze

In een gesprek van ongeveer twee uur helpen de intervisie-deelnemers (collega’s en/of anderen) om tot een beter inzicht in het probleem te komen en een oplossing te zoeken.

Het gesprek wordt systematisch opgebouwd. De begeleider heeft vooral de taak structuur en ondersteuning te bieden bij de intervisiebijeenkomsten. Zij bewaakt de fasering en de gehanteerde methodiek. Het is ook mogelijk om te starten met begeleide intervisie en geleidelijk over te gaan naar intervisie zonder begeleiding.

Wat betekent supervisie?