Menu Sluiten

Familieopstellingen en organisatieopstellingen

Bert Hellinger (1925) is de grondlegger van het opstellingenwerk, dat hij ontwikkelde na het bestuderen en praktiseren van diverse vormen van therapie. Hij merkte onder meer dat thema’s vaak gedurende generaties in relatiesystemen van families doorwerken.

 

Doel

Het doel van familie- of organisatieopstellingen is het zichtbaar maken van problemen en de dynamiek binnen familie- en organisatiesystemen en het helpen (verborgen) belemmeringen te doorbreken; met als uitgangspunt altijd een individu met een specifieke vraag op een specifiek moment.

Belangrijk kenmerk is dat bij opstellingen naar het systeem als geheel wordt gekeken, niet naar het enkele individu. Het systeem kan de familie zijn, maar ook een organisatie.

Uitgangspunten hierbij zijn: iedereen heeft recht op een plek in het systeem; er is een balans van geven en nemen en er is sprake van een rangorde die gerespecteerd dient te worden.

 

Familie- en organisatieopstellingen

 

Belangrijke thema’s

Bij familieopstellingen zijn belangrijke thema’s: de ordening in de familie, geven en nemen, daderschap en slachtofferschap, verslavingen, etc..

Bij organisatieopstellingen zijn belangrijke thema’s: plek in de organisatie, leiderschap, onbegrepen falen, vertrokken of ontslagen medewerkers, afwegingen over een eigen bedrijf, etc..

Een ander belangrijk kenmerk is dat op een intuïtief niveau gekeken c.q. ervaren wordt: er worden geen dingen met het hoofd bedacht, maar wat in het systeem al aanwezig is (relevant voor de betreffende vraag) toont zich vanzelf in de opstelling. Omdat een opstelling op een diep niveau werkt, kan het gepaard gaan met emoties en ontroering bij de aanwezigen.

Spanningsvelden worden zichtbaar, en tegelijkertijd komt het proces van heling op gang.

Opstellingen zijn niet gericht op het vinden van een concrete oplossing op het moment zelf, maar op het verkrijgen van inzicht. Het resultaat werkt door in het opgestelde systeem.

Het opstellingenwerk is in ontwikkeling. De afgelopen tien jaar zijn er meerdere methodieken ontwikkeld en nog in ontwikkeling. Ik gebruik o.a. de benadering van Franz Ruppert, waarbij niet het probleem, maar het verlangen centraal staat.